Shkenca

Home » Kimia » Hidrokarburet Aciklike

Hidrokarburet Aciklike

Fjala e urtë !!!

Ai që nuk gabon kurrë është ai që nuk bën asgjë !!!

Vizitoret nëpër botë !!!

Locations of Site Visitors

Hidrokarburet aciklike ndryshe quhen alimfatike dhe janë të ndara në dy grupe: Hidrokarbure të ngopura dhe hidrokarbure të pangopura.

  1. Hidrokarburet e ngopura ndryshe quhen Alkanët dhe kanë karakteristikë lidhjen njëfishe ( C-C ) të cilat gjatë emërtimit marrin prapashtesën AN dhe kanë formulë të përgjithshme CnH₂n+₂.
  2. Hidrokarburet e pangopura ndahen në Alkenët dhe Alkinët. Alkenët si karakteristikë e kanë lidhjen dyfishe ( C=C ) dhe gjatë emërtimit marrin papashtesën EN dhe kanë formulë të përgjithshme CnH₂n. Alkinët kanë karakteristikë lidhjen trefishe ( C≡C ) gjat emërtimit marrin prapashtesën IN kanë formulë të përgjithshme CnH₂n-₂.

Lini një koment !!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: