Shkenca

Home » Kuize

Category Archives: Kuize

Kuiz nga Biologjia 6


Ky kuiz ka gjithsej 10 pyetje.Per secilen pyetje te sakte merr 10 poena.Maksimumi eshte 100 poena.Ky kuiz eshte korrigjuar dhe lejuar nga profesori i lendes se biologjise nga :

Prof.Kemajl Bislimi

Kuiz nga Gj.shqipe II


Ky kuiz ka 10 pyetje nga gjuha shqipe ,është krijuar për testimin e dijes sa i përket gjuhës shqipe.Ky kuiz është krijuar nga autori i këtij blogu   :

Besmir Hyseni

Detyra nga Fizika II


Ky kuiz ka 10 detyra ushtrimore për temat në fizikv të shkollës së mesme të ulët.Të gjitha pyetjet janë te marra nga profesori i fizikës …:

Prof.Bajram Rexhepi

Kuiz nga Fizika


Ky kuiz nga fizika ka gjithsej 10 pyetje apo detyra nga lenda e fizikes .Te gjitha pyetjet jane te pregatitura nga profesori i lendes se fizikes nga :

Prof.Bajram Regjepi

Kuiz nga Gj.shqipe


Ky kuiz ka 10 pyetje nga gjuha shqipe.Ky kuiz ka të vetmin qëllim përforcimin dhe ushtrimin e nxënësit për të ardhmen.Të gjitha pyetjet janë pregatitur nga autori i këtij blogu…:

Besmir Hyseni

%d bloggers like this: