Shkenca

Home » Planete

Category Archives: Planete

Urani


Urani


Urani

Urani eshte planeti i 7-te nga dielli dhe i 3-ti me i madh (ne madhesi). Urani eshte me i madh ne diameter, por me i vogel ne peshe se Neptuni.

Distanca/Orbita rreth Diellit: 2,870,658,186 km.
Perihelion (Distanca me e afert me diellin): 2,734,998,229 km.
Aphelion (Distanca me e larget me diellin): 3,006,318,143 km.
Rrezja Mesatare: 25,362 km.
Perimetri Mesatar: 159,354.1 km.
Volumi: 68,334,355,695,584 km3.
Masa: 86,810,300,000,000,000,000,000,000 kg.
Dendesia: 1.270 g/cm3.
Siperfaqa: 8,083,079,690 km2.
Graviteti i Siperfaqes: 8.87 m/s2. Nese ne Toke ju peshoni 45.5 kg, ne Uran ju peshoni 41.2 kg.
Shpejtesia e Ikjes: 76,968 km/h.
Periudha rrotulluese rreth vetes (Gjatesia e Dites/Nates): -0.718 Dite Tokesore -17.2 Ore (reaksionare). – prezanton rrotullimin e planetit rreth axit te tij. Theksoj, Urani nuk rrotullohet ne te njejten drejtim rreth aksit, por ne krahun e kundert.
Rrotullimi i tij behet ne kendin 97 grade..
Periudha rrotulluese rreth Diellit (Gjatesia e Vitit): 84 vite te Tokes jane = me 1 vit tek Urani.
Shpejtesia Mesatare e Orbites rreth Diellit: 24,477 km/h.
Orbita e Cuditeshme: 0.04725744.
Orbita e Pjerret: 0.77 grade.
Prirja Ekuatoriale e Orbites: 97.8 grade (rotacioni reaksionar).
Orbita Perimetrale: 18,026,802,831 km.
Temperatura minimale/maksimale ne Siperfaqe: -216 °C.
Perberjet Atmosferike: Hidrogjen 83%, Helium 15%, Metan 2%, dhe % te vogel Amoniaku, dhe Avuj Uji.

Urani eshte perendi e lashte greke e qiejve. Urani ishte i biri dhe shoku i Gaia babai i Cronus (Saturni) dhe e Cyclopes dhe Titans (paraardhesit e perendive madheshtore). (more…)


Marsi

Marsi eshte planeti i 4 nga Dielli dhe i 7 per madhesi.

Distanca/Orbita rreth Diellit: 227,943,824 km.
Perihelion (Distanca me e afert me diellin): 206,655,215 km.
Aphelion (Distanca me e larget me diellin): 249,232,432 km.
Rrezja Mesatare: 3,389.5 km.
Perimetri Mesatar: 21,344 km.
Volumi: 163,115,609,799 km3.
Masa: 641,693,000,000,000,000,000,000 kg.
Dendesia: 3.934 g/cm3.
Siperfaqa: 144,371,391 km2.
Graviteti i Siperfaqes: 3.71 m/s2. Nese ne Toke ju peshoni 45.5 kg, ne Mars ju peshoni 17.2 kg.
Shpejtesia e Ikjes: 18,108 km/h.
Periudha rrotulluese rreth vetes (Gjatesia e Dites/Nates): 1.026 dite te Tokes ose 24.6 Ore = 0,26% me e gjate se ne Toke.
Periudha rrotulluese rreth Diellit (Gjatesia e Vitit): 686.98 dite ne Toke jane = me 1 vit tek Marsi.
Shpejtesia Mesatare e Orbites rreth Diellit: 86,677 km/h.
Orbita e Cuditeshme: 0.0933941.
Orbita e Pjerret: 1.85 grade.
Prirja Ekuatoriale e Orbites: 25.2 grade.
Orbita Perimetrale: 1,429,085,052 km.
Temperatura minimale/maksimale ne Siperfaqe: -87/-5 °C.
Perberjet Atmosferike: Dioksid i karbonit 95,32%, Azot 2.7%, Argoni 1.6%, Oksigjen 0.13%, Monoksid i karbonit 0.07%, Avujt e ujit 0.03%, Oksid nitrik 0,013%, + gjurme te tjera gazrash duke perfshire, Metan, Kripton, neon etj, me % teper te vogel
. (more…)

Saturni


Saturni


Saturni – Mbreti i Unazave

Saturni eshte planeti i 6-te nga Dielli dhe i 2-te nga madhesia

Distanca/Orbita rreth Diellit: 1,426,666,422 km.
Perihelion (Distanca me e afert me diellin): 1,349,823,615 km.
Aphelion (Distanca me e larget me diellin): 1,503,509,229 km.
Rrezja Mesatare: 58,232 km.
Perimetri Mesatar: 365,882.4 km.
Volumi: 827,129,915,150,897 km3.
Masa: 568,319,000,000,000,000,000,000,000 kg.
Dendesia: 0.687 g/cm3.
Siperfaqa: 42,612,133,285 km2.
Graviteti i Siperfaqes: 10.4 m/s2. Nese ne Toke ju peshoni 45.5 kg, ne Saturn ju peshoni 48.5 kg. (more…)

%d bloggers like this: